Головна
Реєстрація
Вхід
Вівторок
13.11.2018
05:27
Вітаю Вас Гість | RSS
Методична робота в позашкіллі

Меню сайту

Категорії розділу
Документи МОН [2]
Документи МОН
Матеріали управління освіти [1]
Накази, положення
Статті та методичні матеріали [4]
Статті та методичні матеріали по організації роботи позашкільних закладів
Атестація [2]
Для керівника гуртка [1]
матеріали для керівників гуртків

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 126

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

 Каталог файлів 
Головна » Файли » Атестація

Типове положення про атестацію педагогічних працівників
27.07.2010, 19:39

22:32

 

Основні терміни та їх визначення

 

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Атестація педагогічних працівників − визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню його кваліфікації, залежно від якого присвоюється категорія або (та) педагогічне звання.

Кваліфікаційна категорія — це рівень кваліфікації, результативності професійної діяльності за посадою відповідно нормативних документів. 

Кваліфікація – ступінь професійної підготовленості керівника, наявність у нього знань, умінь і навичок, необхідних для виконання ним завдань певного рівня професійної діяльності.

Кваліметрична модель професійної діяльності − це норма-зразок, що містить професійно-кваліфікаційні та компетентнісні характеристики, а також якісно-кількісні показники для математичного підрахунку результатів професійної діяльності педагогічного працівника. 

Професійна компетентність – сукупність знань, умінь, здібностей і готовності особистості діяти та вирішувати професійні завдання.

Професійне портфоліо − (портфель досягнень педагога) збірка з систематизованих та узагальненних матеріалів, документів та інших свідоцтв про досягнення й прогрес в педагогічній діяльності працівника.

Професійно-кваліфікаційна характеристика педагогічного працівника - вимоги до рівня професійної компетентності для здійснення педагогічної діяльності.

Атестаційний лист − це основний підсумковий документ, що подається до атестаційної комісії для прийняття відповідного рішення. 

Індивідуальна методична картка – форма обліку обєктивних даних та видів діяльності педагогічного працівника щодо професійного зростання, яка заповнюється в навчальному закладі.

Сертифікат – документ встановленого зразка, який підтверджує наявність кваліфікаційної категорії або (та) педагогічного звання.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Атестація педагогічних працівників − це визначення їх відповідності зайнятій посаді та рівня кваліфікації, залежно від якого встановлюється кваліфікаційна категорія та надається відповідне педагогічне звання.

1.2. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" (стаття 54), "Про загальну середню освіту", даного Типового положення з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; підвищення відповідальності за результати педагогічної праці, забезпечення соціального захисту. 

1.3. Атестація базується на принципах плановості, об'єктивності, науковості, відкритості, комплексності, колегіальності, толерантності, прогностичності, морального та матеріального заохочення. 

1.4. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою.

1.5. Чергова атестація проводиться один раз на п'ять років згідно з графіком, складеним безпосередньо у навчальному закладі.

Якщо педагогічні працівники з поважних або незалежних від них причин не можуть пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попереднього рішення атестаційної комісії при навчальному закладі може бути подовженим на один рік. 

Педагогічним працівникам, які відмовились від чергової атестації, встановлюється кваліфікаційна категорія на ступінь нижча від тієї, яку вони мали за наслідками попередньої атестації (кваліфікаційна категорія "базова" у даному разі залишається без змін); працівникам, для яких не передбачені кваліфікаційні категорії, визначається оплата праці за нижчим посадовим окладом (ставкою заробітної плати); для працівників з педагогічним званням припиняється чинність відповідного звання. Не допускається відмова від атестації педагогічних працівників, щодо яких постало питання про їх невідповідність займаній посаді.

Для осіб, які раніше не атестувались, атестація допускається за умови роботи в даному навчально-виховному закладі не менше року. Ця вимога не поширюється на педагогічних працівників, які мають вчені звання або наукові ступені за наявності трирічного науково-педагогічного стажу.

За педагогічними працівниками які переходять (змінюють)місце роботи до навчальних закладів іншого відомчого підпорядкування зберігається установлена кваліфікаційна категорія та педагогічне звання до наступної атестації 

За педагогічними працівниками загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів, які переходять на викладацьку роботу до вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації або професійно-технічних навчальних закладів, зберігається присвоєна їм кваліфікаційна категорія, педагогічне звання до наступної атестації. Така ж умова поширюється й на викладачів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, які переходять працювати до загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів.

Педагогічним працівникам, які пройшли чергову атестацію, визначається відповідність (відповідність за умови, невідповідність) посаді, яку займають, встановлюється або підтверджується (не підтверджується) одна з кваліфікаційних категорій, визначається посадовий оклад (ставка заробітної плати), а також може бути надане, підтверджене (не підтверджене) педагогічне звання. 

Не розглянуті атестаційною комісією (не підтверджені або не змінені) протягом 5-ти років з дня встановлення (надання) кваліфікаційні категорії, посадові оклади (ставки заробітної плати), педагогічні звання втрачають чинність. 

1.6. Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які: 

- виявили бажання підвищити раніше встановлену їм кваліфікаційну категорію, а для працівників, яким не передбачені кваліфікаційні категорії, − підвищити посадовий оклад (ставку заробітної плати);

- порушили питання про надання їм педагогічного звання;

- знизили в міжатестаційний період рівень своєї професійної діяльності (за наявності аргументованого подання керівника або ради навчально-виховного закладу).

1.7. Атестація педагогічних працівників проводиться після підвищення кваліфікації в організаціях та установах, ліцензованих на здійснення післядипломної курсової підготовки. 

1.8. Дане Типове положення визначає порядок атестації педагогічних працівників навчально-виховних закладів незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

1.9 Результати атестації педагогічного працівника заносяться у трудову книжку

 

2. Суб’єкти атестації

 

2.1. Педагогічні працівники закладів освіти, що підлягають атестації

 

2.1.1.Атестації з установленням однієї з кваліфікаційних категорій та(або) наданням педагогічного звання, підлягають педагогічні працівники з вищою фаховою освітою: 

-вчителі та викладачі всіх спеціальностей, вчителі-дефектологи, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідуючі логопедичними пунктами, методисти, музичні, художні керівники, інструктори з фізичної культури, праці, слухових кабінетів, концертмейстери, педагоги-організатори, класні керівники, соціальні педагоги, практичні психологи дошкільних, загальноосвітніх, професійних, позашкільних навчально-виховних закладів, інтернатів при школах, шкіл-інтернатів різних типів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів і майстерень трудового навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, коледжів, ліцеїв, навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (крім тих, які за оплатою праці прирівняні до вищих навчальних закладів), районних, міських методичних кабінетів (центрів)( Далі − навчально-виховні заклади), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури, а також педагогічні працівники підприємств та організацій, інших навчально-виховних закладів. 

-педагогічні працівники, які закінчили вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації та інші навчальні заклади еквівалентного рівня 

2.1.2. Атестації не підлягають педагогічні працівники, які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи до 1 року; перебувають на довготривалому лікуванні. Педагогічні працівники, які мають необхідний стаж безпосередньої педагогічної роботи й раніше проходили атестацію та прийняті на роботу в поточному навчальному році, а також ті, хто навчається у вищому навчальному закладі, атестуються за їхнім бажанням.

Для педагогічних працівників, які прибули із зарубіжних країн, за наявності відповідних державних міжнародних угод з Україною, в порядку винятку, з ініціативи адміністрації навчального закладу можуть бути підтверджені рішення атестаційних комісій за попереднім місцем роботи.

2.1.3. За педагогічними працівниками, які знаходяться у відпустках по вагітності, родах і догляду за дитиною (ст.179 КЗпП України) зберігається кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, чинність яких продовжується після виходу на роботу до наступної атестації на загальних підставах. Час перебування в даних відпустках вилучається з міжатестаційного періоду. 

2.1.4. Педагогічні працівники, які викладають два й більше предметів, атестуються з того предмета, з якого мають педагогічне навантаження за фахом освіти. Оплата у відповідності із встановленою внаслідок атестації категорією поширюється на все педагогічне навантаження до наступної атестації. 

2.1.5.Працівники органів виконавчої влади, які мають педагогічне навантаження, пенсіонери, які працюють, у тому числі на умовах строкового договору, педагоги (викладачі), для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи, зобов’язані проходити атестацію у відповідності з цим Положенням. 

2.1.6. На надання кваліфікаційної категорії, педагогічного звання без попереднього проходження післядипломної курсової підготовки мають право:

- працівники, які у рік чергової атестації закінчили вищий навчальний заклад без відриву від виробництва або вчаться в аспірантурі, докторантурі;

- працівники, які працюють на займаній посаді менше п’яти років після закінчення вищого навчального закладу;

- педагогічні працівники з науковим ступенем, вченим званням, які мають наукові праці та щорічні публікації в міжатестаційний період;

- працівники, які мають галузеві та державні відзнаки та нагороди (педагогічні звання, «Відмінник освіти України», «учитель року» тощо).

2.1.7. Кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, набуті раніше, зберігаються на рік з проведенням атестації у поточному навчальному році на загальних підставах за педагогічними працівниками, які:

 - працювали у закладі системи загальної середньої освіти (відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту”) або системи соціального захисту і переходять на роботу до закладу іншого типу, що належить до цих самих систем. Зазначене поширюється і на працівників дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 

- переходять з посади вчителя на посаду вихователя у загальноосвітніх навчальних закладах та у закладах соціального захисту;

 -припинили педагогічну діяльність у зв’язку з поважною причиною (зі скороченням штатів; ліквідацією закладу, установи, організації; виходом на пенсію; переходом на роботу до органів управління освітою чи методичну роботу в системі освіти тощо) у разі поновлення ними педагогічної діяльності за фахом за аргументованим поданням керівника навчального закладу на підставі рішення тарифікаційної комісії.

2.1.8. За педагогічними працівниками, визнаними за результатами позачергової атестації такими, яким не може бути присвоєна наступна кваліфікаційна категорія та (або) педагогічне звання, вказані у їх заяві, зберігаються до наступної атестації кваліфікаційна категорія та (або) педагогічне звання, присвоєні за наслідками попередньої (останньої) атестації.

 

2.2. Органи, що здійснюють атестацію

 

2.2.1. Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційними комісіями, що створюються при:

- навчально-виховних закладах, незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності;

- місцевих органах державного управління освітою, Міністерстві освіти Республіки Крим, міністерствах і відомствах України, що мають навчально-виховні заклади (далі − органи державного управління освітою).

Атестаційні комісії створюються щороку до 20 вересня і наділяються повноваженнями на весь навчальний рік.

Кількість і персональний склад атестаційної комісії при навчально-виховному закладі, органі державного управління освітою визначається і затверджується наказом їх керівника за погодженням з радою та комітетом профспілки навчально-виховного закладу, органу державного управління освітою, ІППО. Зміни до складу комісії у разі необхідності вносить той орган управління освітою, який її створював.

Педагогічні працівники малокомплектних навчально-виховних закладів атестуються атестаційними комісіями при базових навчально-виховних закладах або районних, міських органах державного управління освітою. Перелік цих установ визначається відповідними місцевими органами державного управління освітою.

Педагогічні працівники, при відсутності необхідної атестаційної комісії щодо їх фаху, атестуються атестаційними комісіями при базових навчально-виховних закладах або районних, міських органах державного управління освітою, ІППО. Перелік цих установ визначається відповідними місцевими органами державного управління освітою.

2.2.2. Атестаційна комісія створюється в складі: голови (керівника навчально-виховного закладу, органу управління освітою), його заступника, секретаря, членів комісії (заступника керівника навчально-виховного закладу, представника органу управління освітою, ІППО, науково-методичної служби, члена профспілкового комітету навчального закладу або члена виборного профспілкового органу відповідного рівня в районній, міській або обласній атестаційних комісіях, фахових асоціацій, голів методичних об'єднань, найбільш кваліфікованих і авторитетних педагогів, членів органів громадського самоврядування в системі освіти).

2.2.3. Повноваження атестаційних комісій:

- узагальнення результатів вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури працівника, який атестується, забезпечення об’єктивності експертних оцінок і дотримання основних принципів атестації педагогічних працівників.

2.2.4. Атестаційна комісія при навчальному закладі:

- атестує і приймає рішення про відповідність ( відповідність за умови, не відповідність) педагогічного працівника займаній посаді, встановлює, підтверджує (не підтверджує) одну з кваліфікаційних категорій «базова за посадою», «ІІ категорія за посадою», «І категорія за посадою», визначає відповідний посадовий оклад (ставку заробітної плати );

- приймає рішення і порушує клопотання перед атестаційною комісією при районному(міському) органі державного управління освітою про встановлення, підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «вища категорія за посадою», надання, підтвердження (не підтвердження) педагогічного звання, а також про відповідне моральне і матеріальне заохочення.

2.2.5. Атестаційна комісія при районному (міському) органі державного управління освітою:

- атестує педагогічних працівників районного (міського) методичного кабінету (центру); приймає рішення про їх відповідність (відповідність за умови, не відповідність) посаді, яку займають; встановлює, підтверджує (не підтверджує) їм одну з кваліфікаційних категорій «базова за посадою», «І категорія за посадою»;

- за поданням атестаційних комісій при навчальних закладах атестує педагогічних працівників на кваліфікаційну категорію «вища категорія за посадою» та присвоює, підтверджує (не підтверджує) педагогічне звання;  

- приймає рішення і порушує клопотання перед атестаційною комісією вищих органів державного управління освітою, що мають навчальні заклади, про встановлення, підтвердження (не підтвердження) педагогічним працівникам районного (міського) методичного кабінету (центру) кваліфікаційної категорії «вища категорія за посадою».

- у десятиденний термін розглядає скарги педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій навчальних закладів.

2.2.6. Атестаційна комісія при Міністерстві освіти Республіки Крим, управліннях освіти обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій:

- розглядає клопотання атестаційних комісій при районному (міському) органі державного управління освітою і приймає рішення про встановлення, підтвердження (не підтвердження ) педагогічним працівниками кваліфікаційних категорій «вища категорія за посадою» та відповідних педагогічних звань. 

- узгоджує пропозиції атестаційних комісій при районніх (міських) органах державного управління освітою щодо подовження терміну дії попередніх рішень атестаційних комісій загальноосвітніх навчальних закладів;

- приймає рішення і порушує клопотання перед Міністерством освіти та науки, Міністерствами і відомствами України про моральне заохочення атестованих педагогічних працівників;

- розглядає скарги педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій при районних (міських) органах державного управління освітою. Рішення цієї комісії є остаточним.

Для компетентного здійснення своїх повноважень атестаційні комісії можуть створювати експертні групи із числа фахівців тієї галузі освіти, педагогічні працівники якої атестуються.

 

3. Умови проведення атестації

 

3.1. Підставою для проходження атестації є особиста заява педагогічного працівника щодо проходження чергової або позачергової атестації, в якій, крім основних даних, зазначаються результати попередньої атестації та кваліфікаційна категорія чи педагогічне звання, на які претендує працівник. Також надаються наступні документи: 

· посвідчення про проходження післядипломної курсової підготовки з зазначенням результатів комплексного диференційованого заліку;

· індивідуальна методична картка педагогічного працівника;

· професійне портфоліо.

3.2. Для надання кваліфікаційних категорій та (або) педагогічних звань педагогічні працівники повинні мати:

· фахову освіту, визначену законодавчими актами певної сфери освіти, чи інших галузей (культури, охорони здоров’я, соціального захисту); 

· відповідний стаж педагогічної роботи; 

· відповідний рівень підготовленості: науково-теоретичної, психолого-педагогічної, науково-методичної;

· результативність професійної діяльності (професійної майстерності), що визначається динамікою навчальних досягнень учнів (вихованців, слухачів, студентів) та рівня власного професійного становлення педагогічного працівника. 

 3.3 Працівники, які не мають відповідноЇ фахової освіти і прийняті на роботу до введення в дію даного Положення та мають достатній практичний досвід роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадосві обовязки, за умови проходження відповідної післядипломної курсової підготовки мають право за рішенням атестаційної комісії відповідних органів управління освіти, як виняток, можуть атестуватись та отримувати кваліфікаційну категорію або (та) педагогічне звання відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог.

 

 

4. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

 

4.1. За наслідками атестації встановлюються такі кваліфікаційні категорії:

· "базова"; 

· " II категорія за посадою";

· "I категорія за посадою";

· "вища категорія за посадою";

та присвоюються педагогічні звання:

· "старший учитель";  

· "старший вихователь";

· "вчитель-методист";

· "викладач-методист", 

· "військовий керівник-методист";

· "вихователь-методист";

· "педагог-організатор-методист".

 

4.2. Загальні вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

 

Загальні вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань відповідають певним рівням професійної діяльності педагогічного працівника, які містяться у професійно-кваліфікаційній характеристиці педагогічного працівника. Професійно-кваліфікаційна характеристика складається з компонентів, що включають: перелік функціональних обов’язків педагогічного працівника, компоненти професійної діяльності, результативність педагогічної діяльності (Додатки).

4.2.1. Вища кваліфікаційна категорія за посадою встановлюється педагогічним працівникам, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність, якість своєї праці, володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями й активно їх використовують та поширюють у професійнім співтоваристві. Кваліфікація встановлюється відповідно до рівня, який визначається на основі кваліметричної моделі (Додається).

Стаж безпосередньої педагогічної роботи − не менше 8 років. Як виняток цей стаж може бути скорочений до 5 років. Для педагогічних працівників з вченими званнями та науковими ступенями враховується стаж їх безпосередньої педагогічної роботи у вищому навчальному закладі.

4.2.2. Перша кваліфікаційна категорія за посадою встановлюється педагогічним працівникам, які виявили ґрунтовний рівень професіоналізму, добре володіють ефективними формами і методами педагогічної діяльності, досягли значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань, які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, що й ефективно застосовують їх у практичній професійній діяльності. Кваліфікація встановлюється відповідно до рівня, який визначається на основі кваліметричної моделі (Додається).

Стаж безпосередньої педагогічної роботи − не менше 5 років. Як виняток цей стаж може бути скорочений до 3 років.

4.2.3. Друга кваліфікаційна категорія за посадою встановлюється педагогічним працівникам, які виявили достатній рівень професіоналізму, використовують сучасні форми і методи навчання та виховання, досягли вагомих результатів у педагогічній діяльності. Кваліфікація встановлюється відповідно до рівня, який визначається на основі кваліметричної моделі (Додається).

Стаж безпосередньої педагогічної роботи − не менше 3 років.

4.2.4. Базова кваліфікаційна категорія за посадою надається педагогічним працівникам, які професійно компетентні, забезпечують нормативні рівні і стандарти навчання та виховання. Кваліфікація встановлюється відповідно до рівня, який визначається на основі кваліметричної моделі (Додається).

4.2.5. Педагогічне звання "старший учитель", "старший викладач", старший вихователь" може присвоюватись педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "вищої категорія за посадою" або "I категорія за посадою", а за наявності освіти в обсязі вищого навчального закладу I-II рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня − стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років та найвищий відповідний посадовий оклад (ставку заробітної плати).

Зазначені педагогічні звання надаються педагогічним працівникам, які досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують перспективний педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу у становленні молодих педагогів, постійно працюють над своїм фаховим самовдосконаленням.

4.2.6. Педагогічні звання "вчитель-методист", "викладач-методист" присвоюються педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "вища категорія за посадою", відповідають вимогам для надання звань "старший учитель", "старший викладач", "старший вихователь" а також запроваджують у навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, узагальнюють перспективний педагогічний досвід, беруть активну участь у розробленні шкільного компонента змісту освіти, діяльності професійних педагогічних об'єднань, асоціацій, надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчально-виховних закладів в освоєнні досвіду провідних педагогів і мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами відповідного рівня відповідних органів державного управління освітою. 

4.2.7. При визначенні посадового окладу (ставки заробітної плати) має враховуватись кваліфікаційна категорія та педагогічне звання.

4.2.8. При встановленні кожної із зазначених кваліфікаційних категорій або посадового окладу (ставки заробітної плати), наданні педагогічних звань враховуються державні нагороди, рівень моральних якостей та загальної культури педагогічного працівника, володіння державною та іноземними мовами.

 

5. Інструментарій атестації

 

Інструментарієм оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників є набір методик, за допомогою яких, відбувається вимірювання та оцінювання. До інструментарію також належать: опитувальники, тести, портфоліо, кваліметрична модель педагогічного працівника тощо.

Узагальнення підсумків діяльності педагогічних працівників може здійснюватися шляхом: 

· співбесіди, творчого звіту, захисту науково-педагогічної або дослідно-експериментальної розробки тощо. При цьому враховуються знання предметів, які викладають, методик викладання й методик виховної роботи, знання педагогіки, педагогічної психології, рівень практичних умінь і навичок, а також оцінюється творча діяльність працівника;

· експертної оцінки практичної діяльності працівника, яка може здійснюватися шляхом психолого-педагогічної діагностики й вивчення результативності професійної діяльності;

· аналізу наданих матеріалів, що складають професійне портфоліо (копії: диплома про фахову освіту; трудової книжки; атестаційних листів; документів про проходження післядипломної курсової підготовки із зазначенням результатів диференційованого комплексного заліку; рішення вчених рад навчально-виховних закладів або районних, міських органів державного управління освітою, ІППО про узагальнення досвіду й перспективності його впровадження й застосування; портфоліо, матеріалів про нагородження педагогічного працівника; науково-методичних публікацій);

· узагальнення результатів роботи у науково-методичній і дослідницькій діяльності (робота у творчих групах, методичних об'єднаннях, семінарах, конференціях на рівні школи, району (міста), області, країни); статтей в науково-методичних журналах і в засобах масової інформації;

· тестування навичок володіння інформаційними й комп'ютерними технологіями; 

· вивчення педагогічного досвіду через відвідування уроків, співбесіду; 

· проведення незалежного анкетування серед учнів, які навчаються в особи, яка проходить атестацію, батьків, педагогів;

· моніторинг і порівняльний аналіз успішності й рівня досягнень учнів за останні 3 роки;

· аналіз результатів, які отримані при роботі з кваліметричною моделлю педагогічного працівника відповідно до кваліфікаційних вимог.

Вибір інструментарію атестації визначається атестаційною комісією відповідного рівня та затверджується наказом.

 

6. Етапи, процедура та результати атестації

 

6.1.Етапи проведення атестації 

6.1.1. Підготовчий: заява працівника; збір документації, що дає підставу (дозвіл, наявність умов) для проходження атестації; наказ про атестацію працівника; інструктивно-методична підготовка до процедури атестації, у т.ч. вибір інструментарію; оформлення професійного портфоліо.

6.1.2. Процесуальний: самоаналіз професійної діяльності, вивчення рівня професійної діяльності (компетентності) відповідно до посади; самопрезентації, заповнення кваліметричної моделі, визначення кваліметричної оцінки тощо.

6.1.3. Заключний: встановлення кваліфікаційної категорії; надання педагогічного звання; видача сертифікату.

 

6.2 Процедура проведення атестації

6.2.1. До 20 вересня поточного року керівник навчально-виховного закладу знайомить педагогічний колектив з наказом про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

6.2.2. До 10 жовтня атестаційна комісія приймає:

 - заяву від педагогічних працівників щодо проходження чергової або позачергової атестації, в якій, крім основних даних, зазначаються результати попередньої атестації та кваліфікаційна категорія або педагогічне звання, на яке претендує педагогічний працівник;

- заяву про відмову від чергової атестації;

- подання керівника або ради навчально-виховного закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників, рівень навчально-виховної або методичної роботи яких нижчий від вимог, що пред'являються до кваліфікаційної категорії, встановленої їм за результатами попередньої атестації.

6.2.3. До 20 жовтня поточного навчального року атестаційна комісія розглядає подані документи, затверджує графік проведення атестації і доводить його під розписку до відома осіб, які атестуються. Педагогічним працівникам, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії чи посадового окладу (ставки заробітної плати), надання більш високого педагогічного звання, визначених за результатами попередньої атестації, і не мають претензій до своєї роботи з боку керівників навчально-виховного закладу, батьків, учнів, атестаційна комісія може підтвердити встановлену їм кваліфікаційну категорію або посадовий оклад (ставку заробітної плати), педагогічне звання, що оформляється протоколом.

6.2.4. До 20 березня поточного навчального року атестаційна комісія при навчально-виховному закладі завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох примірниках за формою, що додається. Результати підвищення кваліфікації педагогічним працівникам враховуються на підставі поданого посвідченя.

6.2.5. Керівники установ та органів освіти повинні не пізніше як за 10 днів до засідання атестаційної комісії ознайомити педагогічних працівників з їх атестаційними листами (під розписку).

6.2.6. До 20 квітня поточного навчального року атестаційна комісія розглядає атестаційні листи, заслуховує працівників, які атестуються. На підставі всебічного розгляду наслідків їх педагогічної роботи, рівня фахової підготовки і професійної компетентності, рейтингу серед працівників районного (міського) методичного об'єднання (асоціації), оцінки працівникам педагогічного колективу навчально-виховного закладу, думки батьків, учнів приймає одне з рішень: "відповідає посаді, яку займає", "відповідає посаді, яку займає, за умови виконання певних рекомендацій", "не відповідає посаді, яку займає", встановлює (підтверджує, не підтверджує) відповідну кваліфікаційну категорію, присвоює (підтверджує, не підтверджує) педагогічне звання; встановлює (підтверджує, не підтверджує) посадовий оклад (ставку заробітної плати) працівникам, вносить пропозиції до заохочення педагогічних працівників.

6.2.7. З усіх питань, пов'язаних з атестацією, атестаційна комісія приймає рішення таємним голосуванням, порядок якого визначається самою комісією. Воно вважається дійсним, якщо в засіданні комісії брало участь не менше 2/3 її членів. Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення на користь працівника, який атестується. Якщо при голосуванні не підтверджена кваліфікаційна категорія або посадовий оклад (ставка заробітної плати), на який претендував педагогічний працівник, йому встановлюється кваліфікаційна категорія або посадовий оклад (ставку заробітної плати) до фактичного рівня професійної діяльності, визначеного атестаційною комісією. Працівник, який є членом атестаційної комісії, атестується на загальних підставах.

6.2.8. У випадку неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести атестацію у його відсутності. 6.3 Результати атестаціїРезультати атестації містять висновки атестаційних комісій щодо відповідності займаній посаді, надання кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.Результати атестації (рішення, рекомендації) повідомляються атестованому працівникові на даному засіданні, фіксуються у протоколі за підписом голови та секретаря атестаційної комісії, заносяться до атестаційного листа. За результатами атестації видається наказ та оформлюється сертифікат встановленого зразка.Атестаційний лист, заява або подання адміністрації про позачергову атестацію, копія кваліфікаційного посвідчення про післядипломну курсову підготовку та сертифікату зберігається в особовій справі педагогічного працівника.Сертифікат з результатами атестації та другий примірник атестаційного листа не пізніше тижневого строку, вручається під розписку атестованому працівникові. Додатки1. Атестаційний лист2. Сертифікат

3.  Професійно-кваліфікаційна характеристика учителя технологічного напряму на основі компетентнісного підходу

4. Кваліметричні моделі для оцінки педагогічного працівника відповідно до кваліфікаційних вимог

Категорія: Атестація | Додав: Mia22
Переглядів: 9753 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.2/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Пошук

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz